Ansøg om fripladsordning

Rygaards Skole har mere end 100 års historie bag sig, og det er vi stolte af. Vi har en smuk skolebygning med masser af sjæl, gode traditioner og en stærk identitet. Vi er en moderne skole med gode faciliteter fx er vores pædagogiske læringscenter i hovedbygningen til stor glæde for alle skolens elever.

Skolens målsætning og værdier

Rygaards Skole er en moderne, katolsk privatskole oprettet af Assumptionssøstrene i 1909. Siden sin begyndelse har skolen været et tilbud til alle børn, uanset trosretning og baggrund.

Assumptionsordenens filosofi om uddannelse bygger på et kristent menneskesyn, som har rødder i et universelt værdigrundlag, og som stræber efter at maksimere enhver elevs potentiale. Skolen ser det som sit mål at tilbyde eleverne en faglig solid undervisning, og der lægges vægt på, at børnene lærer om ligeværd, ansvarlighed og at omgås hinanden med respekt. Vi ønsker at give eleverne en glad og tryg skolegang, så fællesskab og omsorg er derfor vigtige aspekter i hverdagen.